Search
Close this search box.

Bijzondere zorg
voor welzijn

Naar school

Kinderen die bij ons verblijven kunnen school lopen in één van de vele lagere en secundaire scholen in de regio.

Aangepast leerlingenvervoer is mogelijk.

Wij voorzien voor- en naschoolse opvang. De therapeutische ondersteuning loopt ook door in de klas. Zo zorgen we voor een geïntegreerde werking.

Ter Leie

We werken nauw samen met B.O. school Ter Leie. Deze school ligt naast onze voorziening en biedt buitengewoon kleuter- en lager onderwijs, type 2. Méér dan 80 kinderen die bij ons verblijven, volgen er buitengewoon kleuter- of lager onderwijs.