Search
Close this search box.

Bijzondere zorg
voor welzijn

Waarden

6 waarden zijn belangrijk in alles wat we doen. Ontdek de waarden hier.

Respect

Respect is een grondhouding binnen onze voorziening, ongeacht de rol of de positie waarbinnen iemand zich bevindt. Dit gaat op voor zorgvragers, medewerkers en voor eenieder die in relatie staat met ons. Dit uiten we door elkaars eigenheid te aanvaarden én te waarderen, naar elkaars mening te luisteren en oprecht open te staan voor andere opinies. Respect is dus een wederzijdse houding in een relatie.

Solidariteit en samenhorigheid

De ondersteuning en zorg, die de kernactiviteit is van onze voorziening, nemen we samen en solidair op met de context – familie, kennissen, professionelen. Juist in en door die samenwerking bieden we integrale zorg. Het samenwerken naar hetzelfde doel zorgt ervoor dat we met goesting onze rol opnemen, in teams, diensten of samenwerkingsverbanden. We blijven ook solidair samenwerken met andere voorzieningen.

Vertrouwen

We vertrekken vanuit het basisvertrouwen dat iedereen het beste met elkaar voor heeft. Wederzijds vertrouwen in onze zorgvragers, onze collega’s, de contexten waar we mee werken, is essentieel voor een vlotte samenwerking en dienstverlening. Vanuit datzelfde vertrouwen erkennen we de competenties en ervaring van iedereen en geloven we in de talenten en het groeipotentieel. Daarom kiezen we ook voor een omgeving waar leerkansen een plaats hebben.

Echtheid

De omgang met onze zorgvragers én met elkaar vertrekt vanuit authenticiteit. We kunnen onszelf zijn, met onze persoonlijkheid en onze karaktertrekken. We gaan ervan uit dat precies die echtheid een belangrijke krachtbron is van ons handelen. Er is ruimte om een eigen mening te vormen, die te delen zonder maskers te moeten opzetten.

Openheid

Onze ondersteuning en zorg zijn essentieel afhankelijk van de kwaliteit waarmee we met elkaar communiceren: open en eerlijk met collega’s, leidinggevenden, directie en familie / vertegenwoordigers. We communiceren transparant en we luisteren actief naar elkaar. Boodschappen worden zo duidelijk mogelijk gegeven. We streven naar een constructieve dialoog.

Positiviteit

Positiviteit maakt de sfeer aangenaam. Dit draagt wezenlijk en actief bij tot een ‘gezonde’ woon-, leef-, en werkomgeving. Binnen een positieve basishouding kan een constructieve kritische houding zeker haar plaats hebben. Zo creëren we immers ook kansen tot verbeteringsprocessen.