Search
Close this search box.

Privacyverklaring

Bij het Heilig Hart, dienstverleningscentrum voor personen met verstandelijke beperkingen vzw, vinden we het belangrijk om op een veilige en confidentiële wijze om te springen met de persoonsgegevens die worden verzameld. Deze Privacy Policy omschrijft, welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren we u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

A. Identificatie verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

Suzanne Diependaal, algemeen directeur Leieborg
Leernsesteenweg 53
9800 Deinze
KBO-nummer: BE0418.832.835
Algemeen telefoonnummer: 09 387 77 11
Algemeen e-mailadres: info@leieborg.be
Website: www.leieborg.be

Functionaris voor de gegevensbescherming:
Leieborg
Leernsesteenweg 53
9800 Deinze
DPO@dvcheilighart.be
behoort tot personeel

B. Contactformulieren

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens.
Het gaat over volgende persoonsgegevens:

Uw gegevens worden enkel opgevraagd en verwerkt om u de gevraagde informatie te verstrekken of op de door u gewenste dienstverlening te realiseren. De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.  

C. Sollicitanten

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt? Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contact name voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie. Om die reden zullen wij jouw gegevens gedurende 12 maanden bewaren. Na afloop van deze bewaringstermijn zullen de gegevens uit het systeem geschrapt worden. Uw reactie op onze vacature geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken door uw vraag per mail te richten aan info@leieborg.be.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te worden. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou verstrekken kan het sollicitatietraject niet worden doorlopen en komt u niet in aanmerking voor aanwerving.

D. Nieuwsbrief

Leieborg brengt een digitale nieuwsbrief uit over haar dienstverlening. Als u op de hoogte wilt blijven van de dienstverlening van Leieborg, kunt u zich daar gratis voor inschrijven. U kunt zich op elk moment ook terug uitschrijven. De nieuwsbrief wordt u toegestuurd via een e-mail. Hiertoe houden we uw e-mailadres bij. Wij verzamelen ook gegevens over welke nieuwsbrieven worden geopend en welke links in de nieuwsbrief worden aangeklikt. Deze gegevens worden uitsluitend geregistreerd met het oog op het verzenden van de nieuwsbrief en de statistische analyse van leesgedrag. De statische analyse laat ons toe het informatie- en dienstenaanbod af te stemmen op de behoeften van de gebruikers. De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.  

E. Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om:

U heeft het recht op een afschrift van de verwerkte gegevens en alle informatie voer de oorsprong van de gegevens. Om het recht op rechtstreekse toegang uit te oefenen, moet u een schriftelijk verzoek richten tot de verantwoordelijke van de verwerking.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

F. Doorgifte aan derden

De persoonsgegevens die wij verzamelen via de website, worden niet doorgegeven aan derden.

G. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.