Search
Close this search box.

Bijzondere zorg
voor welzijn

Directie

Leieborg is een grote voorziening. We bieden ondersteuning en zorg op verschillende locaties. Hiervoor zijn we erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). 

Pascal De Ceuleners, financieel en logistiek directeur
Suzanne Diependaal, algemeen directeur
Natalie Cocquyt, HR directeur

Algemene Vergadering

Klik hier voor de leden van de Algemene Vergadering

Bestuursorgaan

Klik hier voor de leden van het Bestuursorgaan

Zorgvragersraad

Klik hier voor de leden van de Zorgvragersraad

Erkend door het VAPH

Leieborg is erkend en vergund door het VAPH voor onbepaalde duur als:

Kwaliteit

Kwaliteit in al zijn aspecten vinden wij belangrijk. We streven naar een hoge tevredenheid bij onze zorgvragers en willen zo doelmatig mogelijk werken. Het is onze keuze om het kwaliteitsbeleid niet als een afzonderlijk management vraagstuk te zien maar het volledig te laten samenvallen met het algemeen beleid in de breedst mogelijk zin. Daardoor bevat ons kwaliteitshandboek een behoorlijk lange reeks van procedures, werkinstructies en nog een pak andere documenten. Alles bijeen veel meer dan dat het Kwaliteitsdecreet (Besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 2011) inzake kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen (artikel 2, 15°) ons oplegt. Ons kwaliteitsbeleid is gelijk aan ons dagelijks beleid.