Search
Close this search box.

Bijzondere zorg
voor welzijn

Missie

Leieborg zet zich in voor kinderen en volwassenen met een beperking en biedt professionele ondersteuning met een hart voor bijzondere zorg. Vanuit de vraag “Wie ben jij en wat kunnen wij voor jou betekenen?” gaan we samen op weg.

Inzet voor kinderen en volwassenen
met een beperking

Geloven in de waarde en de mogelijkheden van ieder mens: dat ligt aan de basis van wie we zijn en wat we doen. De kinderen en volwassenen met een beperking die op onze ondersteuning en onze zorg een beroep doen zijn onze medemensen. Hen ondersteunen in hun terechte vraag naar een volwaardige plaats in de samenleving, is de kern van ons handelen. We doen dat vanuit een christelijke inspiratie, van waaruit onze organisatie is gegroeid, en tegelijk met een open geest binnen een pluralistische samenleving.

Samen op weg

Onze ondersteuning en zorg wil de mogelijkheden van onze zorgvragers tot ontwikkeling laten komen. Hun aanvoelen, hun persoonlijkheid en hun verlangens zijn het leidmotief voor ons handelen. Hoe groot of hoe klein die mogelijkheden ook zijn. Voor ons zijn dit unieke essentiële kenmerken van hun leven die voor ons het verschil maken.

Een hart voor bijzondere zorg

Wij zetten ons met een warm hart in, vanuit een gemeende betrokkenheid en met professionele kennis van zaken, die we zeer ernstig nemen en blijven ontwikkelen. Onze inzet voor de zorgvragers draagt ook wezenlijk bij tot onze zelfrealisatie als medewerkers in onze organisatie.

Professionele ondersteuning

Onze medewerkers staan er niet alleen voor. Wat we onze zorgvragers te bieden hebben staat of valt met onze onderlinge samenwerking en onze creativiteit. Maar ook de naasten van onze zorgvragers, de context waarin ze leven en andere dienst- en hulpverlenende instanties zijn evenwaardige partners.

Handelen volgens onze waarden

We werken vanuit een respectvolle houding, en streven naar een open, echte en vertrouwensvolle leef- en werkomgeving voor iedereen. We kunnen geen authentieke organisatie zijn zonder solidariteit als grondwaarde. Binnen dat waardenkader zetten we de ons toevertrouwde middelen efficiënt in.

Vooruitstrevend

Kwaliteit van zorg en vernieuwing vraagt dat we duurzaam blijven investeren in het heden en de toekomst. In een wereld die snel verandert zijn we een actieve deelnemer, die de weg van vernieuwing niet schuwt maar wel dicht bij de kern van zijn opdracht en waardenkader blijft. We zijn een betrouwbare partner in netwerken die onze missie mee helpen realiseren.