Search
Close this search box.

Bijzondere zorg
voor welzijn

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de totaalzorg rond een zorgvrager, waar genezen niet meer mogelijk is. Naast het behandelen van pijn- en symptoomcontrole krijgen ook de sociale, psychische, emotionele en levensbeschouwelijke aspecten ruime aandacht. 

We streven naar maximaal comfort voor de zorgvrager. Het is de brede, intensieve zorg waarbij de nadruk ligt op het bevorderen van de kwaliteit van leven en niet op het verlengen van het leven. 

Het gaat om een uniek proces, waarbij de zorgvrager centraal staat met daarrond naasten en zorgverleners. Allemaal gelijkwaardige partners met eigen interesses, waarden verwachtingen. 

Onvoorwaardelijk respect, open communicatie en solidariteit zijn van groot belang om elkaar te begrijpen en de best mogelijke zorg te kunnen bieden aan de zorgvrager.

Palliatief support team (PST)

Een multidisciplinair team van medewerkers oefent een ondersteunende functie uit bij een palliatief zorgproces. Ieder lid van het palliatief support team volgde de basisopleiding palliatieve zorg.

Het palliatief support team geeft advies over palliatieve zorg en vroegtijdige zorgplanning aan iedereen die rond onze zorgvragers staat. Zo kunnen we de zorg optimaliseren. We staan in voor het organiseren en uitbouwen van een palliatieve zorgcultuur binnen Leieborg.

Vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via info@leieborg.be