Search
Close this search box.

Bijzondere zorg
voor welzijn

Vrijwilliger zijn bij Leieborg is...

Vrijwilligerswerk heeft altijd een belangrijke rol gehad in onze samenleving. We kunnen ons onze organisatie niet voorstellen zonder vrijwilligers.

Wij blijven er voor kiezen om in al onze geledingen in te zetten op vrijwilligers. Vrijwilligers betekenen een meerwaarde voor onze dienstverlening. Dankzij hun vrijwillige inzet, leveren ze een bijdrage aan een warmere, meer inclusieve samenleving.

Vrijwilligerswerk geeft zelfvertrouwen én eigenwaarde en is een bron van geluk. ‘We krijgen zoveel terug!’ is een veel gehoorde uitspraak.

Vrijwilligers zijn van essentieel belang om kwaliteit te bieden aan onze zorgvragers en hun gezinnen.

Onze organisatie investeert in het vrijwilligersbeleid en doen dit aan de hand van 6 B’s. Dankzij deze 6 B’s voelen vrijwilligers zich gedragen in ons grote huis.

Binnenhalen

Al onze medewerkers zetten zich in om vrijwilligers aan te trekken. Daartoe verzorgen wij onze employer branding én onze toegankelijkheid voor vrijwilligers. Er kan in samenwerking met de stafmedewerker vrijwilligers een vrijwilligersvacature opgemaakt worden. We rekenen op iedereen voor de werving van vrijwilligers.

Begeleiden

Bij aanvang is er een kennismakingsgesprek met de vrijwilliger en stafmedewerker vrijwilligers. We vertrekken vanuit de talenten en kwaliteiten van de vrijwilliger. Belangrijk hierbij is luisteren naar de motivatie en interesses van de toekomstige vrijwilliger.

Belonen

Wij informeren onze vrijwilligers en maken correcte afspraken over o.a. maaltijden, verzekering, reisvergoeding, … 
Wij zorgen er in ieder geval voor dat vrijwilligerswerk voor iedereen toegankelijk is en dat onkosten vergoed worden.

Behouden

Het is voor ons van belang dat een vrijwilliger zich goed voelt. Dankzij onze stafmedewerker vrijwilligers en de vele collega’s blijven we op de hoogte van het welbevinden van vrijwilligers. Waar mogelijk betrekken wij onze vrijwilligers bij (beleids)beslissingen. Op die manier creëren wij verbondenheid. Iedereen heeft oog voor het welzijn van onze vrijwilligers en we beschouwen hen als evenwaardig.

Begeleiden

Wanneer vrijwilligers afhaken voeren wij exit gesprekken. Op die manier krijgen wij zicht op de redenen waarom vrijwilligers hun engagement stopzetten. In ieder geval zorgen wij ervoor dat we het vrijwilligerswerk op een voor alle partijen goede manier afronden.  Maar daar blijft het niet bij. Jaarlijks evalueren wij vrijwilligerswerk. Wij doen dit bij de opmaak van het jaarverslag.

Bedanken

Wij zijn dankbaar voor de bijdrage van onze vrijwilligers aan onze werking en we tonen dit. Niet enkel tijdens het jaarlijks vrijwilligersfeestje in de ‘week van de vrijwilliger’ maar ook doorheen het jaar.