Search
Close this search box.

Bijzondere zorg
voor welzijn

Wat steunen

We worden op reglementaire basis gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. De zorgvragers betalen een bijdrage in de dienstverlening die wij hen bieden. Voor heel wat projecten en materialen zoeken we extra financiële middelen. 

Je kan ons helpen. Hieronder zie je een overzicht van projecten waarvoor sponsorgelden bijzonder welkom zijn. Per project geven we een omschrijving, motivatie en kostprijs. Heb je nog vragen? Contacteer ons dan zeker.

Scheurvrije kledij

Personen met probleemgedrag, zoals bijvoorbeeld het kapotscheuren van kledij, hebben nood aan aangepaste kledij. Aangepaste kledij betreft vaak vrijheidsbeperkende kledij die moet voldoen aan bijzondere eisen van comfort en functionaliteit. Soms is de vrijheidsbeperking noodzakelijk voor de eigen veiligheid en die van de anderen. Ongewenste gedragingen zoals automutilatie (zelfverwonding) kunnen alleen voorkomen worden met kledij die bestaat uit sterk materiaal.

De grote verscheidenheid aan specifieke gedragingen of andere unieke kenmerken van de persoon met gedragsproblemen maakt een individueel ontwerp noodzakelijk. Slecht passende kledij kan eveneens ongewenst gedrag veroorzaken. Scheurpakken zijn dan ook enkel op maat beschikbaar. Dit zijn dure noden.
Bij Leieborg verblijven een drietal financieel kansarme kinderen die scheurvrije kledij nodig hebben. Zij krijgen hiervoor weinig of geen tussenkomst van de overheid.

Elk bedrag is van harte welkom en zal uitsluitend voor die kansarme zorgvragers gebruikt worden.

Stort een bedrag op het rekeningnummer van de fundraising
BE29 8901 2429 9164 (BIC VDSPBE91) met vermelding ‘Scheurvrije kledij’. Je krijgt een fiscaal attest bij een gift hoger dan 40 euro.

Tablet Dageraad Geel

De zorgvragers op Dageraad Geel genieten ten volle van visuele en auditieve prikkels. Voor hun vrijetijdsbesteding willen we graag een tablet aanschaffen. Met een tablet kunnen ze even afzonderlijk bezig zijn, dit geeft hen meer rust.

We voorzien ook een beschermingshoes om de schade te beperken als de tablet eens uit de handen van een zorgvrager zou vallen.

We zoeken hiervoor 265 euro in totaal.

Elke bijdrage hierin is welkom op het rekeningnummer van de fundraising BE29 8901 2429 9164 (BIC VDSPBE91) met vermelding ‘tablet Dageraad Geel’. Je krijgt een fiscaal attest bij een gift hoger dan 40 euro. 

Chalet

Buiten kunnen vertoeven is voor iedereen belangrijk, dus ook voor onze zorgvragers. In onze Leietuin bouwen we dit jaar een nieuw bijgebouw dat schaduw biedt op zonnige dagen, en beschutting bij regen. Of om even te rusten na een wandeling. Een leuk plekje voor onze zorgvragers …  

We kunnen dit grotendeels realiseren met subsidies. Maar de prijzen zijn enorm gestegen sinds de aanvraag van dit project. Daarom zoeken we bijkomende sponsoring om toch de chalet te kunnen zetten waarvan we denken dat hij ideaal is voor onze zorgvragers.

We zoeken hiervoor 6165 euro. Ondertussen hebben we al een deel ingezameld en zoeken we nog 3795 euro.

Elke bijdrage hierin is welkom op het rekeningnummer van de fundraising BE29 8901 2429 9164 (BIC VDSPBE91) met vermelding ‘chalet’. Je krijgt een fiscaal attest bij een gift hoger dan 40 euro.

Samen op vakantie

Leieborg streeft ernaar om iedere zorgvrager de mogelijkheid te bieden om jaarlijks op vakantie te gaan.

We onderscheiden twee soorten vakanties:

Voor zorgvragers en begeleiders van Leieborg die meegaan, zoeken we sponsoring voor vervoer, verblijf en activiteiten ter plaatse. We zoeken financiële steun voor volgende vakanties:

Per vakantieperiode zoeken we 1000 euro.

Stort een bedrag op het rekeningnummer van de fundraising BE29 8901 2429 9164 (BIC VDSPBE91) met vermelding ‘Samen op vakantie’. Je krijgt een fiscaal attest bij een gift hoger dan 40 euro.

Elektrische duofiets

We hebben verschillende aangepaste fietsen in onze organisatie. Maar de elektrische duofiets fun2go zou een ideale aanvulling zijn. Met deze fiets kan de zorgvrager vanuit een gesteunde positie alsnog actief meetrappen. Een heel leuke ervaring die ervoor zorgt dat minder mobiele zorgvragers heel lang kunnen blijven fietsen.

Momenteel hebben wij een duofiets fun2go, maar deze is niet elektrisch en heeft geen aangename fietspositie voor de begeleider. Een nieuw model met elektrische ondersteuning zou dit oplossen en een heel populaire fiets zijn.

We zoeken hiervoor 11000 euro sponsoring te kunnen vinden.
We hebben al 3000 euro ingezameld en zoeken nog 8000 euro.

Elke bijdrage hierin is welkom op het rekeningnummer van de fundraising BE29 8901 2429 9164 (BIC VDSPBE91) met vermelding ‘elektrische duofiets’.  Je krijgt een fiscaal attest bij een gift hoger dan 40 euro.

Zwemuitstap Knokke

Een jaarlijkse gewoonte ondertussen… Met een grote bus gaan we richting Knokke. Daar is een heel mooi subtropisch zwembad waar we gaan zwemmen met onze zorgvragers.

Naast het zwembad ligt ook een prachtige vijver waar je rond kan wandelen. ’s Middags eten we in de tearoom van het zwembad.

Om deze uitstap betaalbaar te houden is sponsoring absoluut welkom. Vooral de verplaatsing met de bus drijft de kosten op.

We zoeken hiervoor 1400 euro sponsoring, daarmee is de busrit en de entrée gedekt.

Elke bijdrage hierin is welkom op het rekeningnummer van de fundraising BE29 8901 2429 9164 (BIC VDSPBE91) met vermelding ‘zwemmen Knokke’.
Je krijgt een fiscaal attest bij een gift hoger dan 40 euro.

VOPS-MB pijnshaal in app vorm

In 2010 al ontwikkelden we in onze voorziening een eigen pijnschaal omdat daar een grote nood aan was. Veel te lang werd er in onze sector te weinig stilgestaan bij onopgemerkte pijn bij onze zorgvragers. Al te vaak horen we: “Mochten ze het toch eens kunnen vertellen…”.

Waar een verpleegkundige of arts zich bij een patiënt zonder beperking kan baseren op de input die die patiënt hem/haar geeft, is dit bij onze zorgvragers veel complexer. Vaak zijn er cognitief onvoldoende mogelijkheden om hierover éénduidig te communiceren. Of zijn pijnsignalen verwarrend en te veel onderwerp voor interpretatie.

Toen we in 2010 een literatuurstudie deden, waren er geen degelijke pijnschalen op maat van onze populatie voorhanden. We ontwikkelden er dus één die zowel evidence als practice based onderbouwd was. Die pijnschaal is hier intern nu zo’n 13 jaar in gebruik.

De laatste jaren kregen we steeds meer de vraag van andere instellingen en ook ziekenhuizen om onze pijnschaal te delen. Met het doel de kwaliteit van onze pijnschaal voor verdeling te objectiveren valideerden we de VOPS-MB in 2022 door middel van een onderzoek in samenwerking met Universiteit Gent en UZ Gent.

In 2023 gaven we als het ware het startschot van de rollout van de VOPS-MB. Het eerste Symposium Pijn voor professionals in juni 2023 was daar de perfecte gelegenheid voor, en dat werd met 118 deelnemers meteen een succes. Er is een grote nood aan nauwere samenwerking en elkaar informeren als we het over pijn bij onze doelgroep hebben. We willen daar als partner een centrale en verbindende rol bij spelen.

Als we pijn adequaat willen herkennen, registreren en behandelen dan is het belangrijk om dit ook contextoverschrijdend te kunnen doen. Het aflezen van pijnsignalen is immers een nog grotere uitdaging tijdens een verandering in de zorgcontext zoals bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname/ingreep.

Momenteel geven we presentaties op vraag van andere zorginstellingen en -instanties waarbij we de VOPS-MB voorstellen en collega’s in die andere zorgcontexten trainen om met de pijnschaal aan de slag te gaan. Zo gaven we al presentaties voor het Vlaams Netwerk Palliatieve zorg, de Vlaamse Vereniging van Artsen in de gehandicaptenzorg, Palliatieve Zorg Zuid West-Vlaanderen, Centrum Ganspoel,…  Binnenkort zijn er nog presentaties in Sint-Oda, Emiliani, Ten Dries, Zorg Connect, Netwerk Verpleegkunde…

Een heel druk maar boeiend momentum dus, waarin we graag ook vorderingen maken bij de digitalisering van onze pijnschaal. De pijnschaal is best te hanteren in een app vorm die nog vlotter verspreid en opgevolgd kan worden. Gegevens moeten niet meer manueel verwerkt worden, maar worden automatisch in grafieken geprojecteerd. Op die manier is de pijnschaal mee met zijn tijd en meteen ook breder inzetbaar zowel thuis, als in ziekenhuizen en andere instellingen.

We geloven dat we via deze app nog meer personen met een meervoudige beperking in Vlaanderen en Nederland kunnen bereiken en helpen.

Om onze pijn app te ontwikkelen werden de kosten geraamd op €20570. We hebben al  een bedrag van €12500 kunnen vrijmaken. Dat maakt dat we nog op zoek zijn naar €8020 om dit project te kunnen finaliseren.

Elke bijdrage hierin is welkom op het rekeningnummer van de fundraising BE29 8901 2429 9164 (BIC VDSPBE91) met vermelding ‘pijnschaal app’.
Je krijgt een fiscaal attest bij een gift hoger dan 40 euro.