Search
Close this search box.

Bijzondere zorg
voor welzijn

Ouders en familie samen

Ouders, broers, zussen en andere familieleden van zorgvragers hebben mekaar wel iets te vertellen. Daar is meer dan eens gelegenheid toe. Leieborg stimuleert die contacten ook. Familieleden van zorgvragers uit dezelfde leefgroep ontmoeten elkaar geregeld en wisselen vragen en bekommernissen uit.

Animatie en samen feesten

Animatie werkt verbindend tussen zorgvragers, begeleiders, ouders, de buurt, vrijwilligers, personeel… Bij verschillende activiteiten worden de ouders ook uitgenodigd om deel te nemen. Ook op kleinschaliger niveau feesten we soms samen. Elke leef- of activiteitengroep geeft een eigen invulling aan een ouder- of familiefeest.

Ouders bevragen en informeren

Ouders worden uitgenodigd bij de bespreking van het ondersteuningsplan. Dit gebeurt 6 maanden na opname, en daarna om de 3 jaar.

Elk jaar nodigen we een deel van de zorgvragers uit een tevredenheidsenquête te beantwoorden. Hierbij peilen we naar de tevredenheid op een 20-tal onderwerpen van de dienstverlening.

Alle zorgvragers ontvangen een elektronische nieuwsbrief. Deze bundelt informatie die voor ouders en familieleden interessant kan zijn. Zowel informatie met betrekking tot Leieborg, als informatie over ‘de zorg’ in het algemeen. Hierin staat ook een agenda met de aankomende activiteiten.

Als zich een thema of bepaalde maatregelen opdringen die actueel zijn en familieleden aanbelangen, dan nodigen wij hen uit om hen hierover te informeren.

Zorgvragersraad

Iets meer officieel is de Zorgvragersraad. Een groep van verkozen familieleden en/of vertegenwoordigers bespreken kritisch de kwaliteit van de dienstverlening. Ze kunnen vragen stellen en adviezen geven aan het bestuur van Leieborg. Op regelmatige tijdstippen ontmoeten ze ook een delegatie van de directie en de raad van bestuur.

Samen en apart op vakantie

Een ontspannen vakantie voor zorgvragers, hun netwerk en personeel … samen en toch apart … in een sfeer van niets moet en alles kan!

Met de samen en apart-vakanties bieden we jaarlijks meerdere vakanties aan onze zorgvragers en hun familie. De focus ligt op het samen genieten, ontspannen, plezier beleven. We gaan voor verbinding tussen gezinnen en personeel. En we doen dit vanuit een inclusiegerichte en leefgroep-overschrijdende werking.

Lees hier een ervaring van deze vakanties.