Search
Close this search box.

Vrijwilligersfeestje 2022

Voor één keertje ging het traditioneel feestje voor onze vrijwilligers niet door tijdens de week van de vrijwilliger maar wel op vrijdag 3 juni. Reden van dit uitstel hoef ik waarschijnlijk niet nogmaals te benoemen.

Dank als centraal thema voor een mooie avond!

Ondanks de drukke periode waren er 34 personen ingeschreven voor onze bijeenkomst. Wat minder dan vorige edities maar alle omstandigheden in acht genomen toch een mooie groep enthousiastelingen. 

Persoonlijk vond ik het erg aangenaam om zoveel gelijkgestemden te mogen verwelkomen. Naarmate er meer en meer vrijwilligers de zaal betraden steeg ook mijn trots om één van hen te mogen zijn. Vele genodigden drukten hun dank uit voor de organisatie en de uitnodiging. Eens genoten van het aperitief ter verwelkoming, nam onze directeur Dirk het woord. Hij sprak zijn dank uit voor de inzet van onze vrijwilligers. Hij benadrukte dat “het virus” ons niet klein gekregen heeft en dat dit wijst op de kracht van onze groep.

Daarna nam Andy het woord. Ook hierin stond dank centraal. Uiteraard dankte hij de vrijwilligers voor hun engagement. Hij wees er op dat het als vrijwilliger in het DVC erg mooi is om aan te voelen dat je een deel van het groter geheel mag zijn. Onze familiale sfeer kan enkel een troef zijn voor de toekomst. Vooruitblikken kan je jammer genoeg niet zonder de pijnpunten uit het verleden te durven benoemen. 

Hieronder valt zeer zeker het overlijden van onze Eddy, één van de pioniers van de stuurgroep vrijwilligers. Veel te vroeg moesten wij afscheid van hem nemen. Nogmaals dank u wel aan “onzen” Eddy voor zijn inzet als bestuurslid. In zijn plaats sloot Lucrèce zich aan bij de stuurgroep. Zo kan de werking naarstig worden verder gezet.

Tussen de woordjes door had ook de traiteur van dienst zijn blijde intrede gemaakt. Hoog tijd dus om de inwendige mens te versterken. Tijdens de lekkere maaltijd werd er links en rechts hartelijk bijgepraat. Her en der ontsproten er ideeën voor latere activiteiten of ondersteunende mogelijkheden naar onze zorgvragers toe. Neen, dit leek alles behalve een uitgebluste groep.

Eens ook het dessertje genuttigd vonden de meesten het tijd om huiswaarts te keren. Alvorens hen te laten vertrekken kregen zij nog een opdracht mee. Er werd hen namelijk gevraagd om een korte quote, één woord of uitdrukking neer te schrijven. Dit zou dan aangeven wat vrijwilligen in ons DVC voor hen betekent. Creatief gaven zij hun antwoord op onze vraag. Het resultaat van dit alles kun je zien in de foto rechtsboven.
Afsluiten deden we nog met een kleine attentie voor onze vrijwilligers. Elk van hen kregen zij een mooie bladwijzer mee naar huis. Op deze bladwijzer staat een gedicht te lezen van de brug binnen onze werking, Kurt. Extra familiaal aan deze attentie is het feit dat deze bladwijzer gemaakt is door de workshop. Personen dus die op hun manier als vrijwilliger kunnen worden gezien.

Dankbaar voor het gezellig samenzijn keerde één ieder huiswaarts. In het achterhoofd bleef één gedachte hangen. Op naar meer van deze activiteiten!

Andy