Search
Close this search box.

Week van de vrijwilliger 2023

Ieder jaar staat de week van de vrijwilliger ook in een specifiek thema. Dit jaar was dat “Win-win-win”. Binnen deze context merk je wel vaker het woord twee maal op in een uitdrukking. Maar bij de vrijwilligers komt het drie keer naar voor.

Studiedag “win-win-win”

Ieder jaar staat de week van de vrijwilliger ook in een specifiek thema. Dit jaar was dat “Win-win-win”. Binnen deze context merk je wel vaker het woord twee maal op in een uitdrukking. Maar bij de vrijwilligers komt het drie keer naar voor. Oorspronkelijk dacht ik dat het was bij wijze van overtreffende trap. Op de jaarlijkse studiedag werd me echter uitgelegd dat dit woord nogmaals voorkomt omdat je enkel winnaars creëert met vrijwilligen. Niet enkel de persoon of organisatie die  geholpen wordt komt er als winnaar uit. Ook de vrijwilliger zelf. Laatst genoemde haalt net zijn of haar voldoening uit het feit dat hij of zij een win-win tot stand brengt. Dit is meteen ook de enige vorm van vergoeding die tegenover deze win-win staat. Van daar dus dat het woord er gerust nog een derde keer mag bij vermeld worden. Denk er gerust even over na, bij iedere andere vorm van overeenkomst zal er één of andere vergoeding tegenover komen te staan. Uiteraard hoeft dit niet te betekenen dat de prestatie daarom minder waard zou zijn.

Naast de uitleg van het thema werd er op de studiedag ook gewezen op het feit dat er soms wordt vanuit gegaan dat een vrijwilliger een meid is van alle werk. Helaas liggen een aantal crisissen nog vers in het geheugen. Denk maar aan de vaccinatiecentra die werden bemand door vrijwilligers. Ook de vele vluchtelingen die worden opgevangen door vrijwilligers. Kortom bij vele zaken doet men beroep op de vrijwilliger die voor velerlei werken in aanmerking komt. Op zich is dit geen probleem en klinkt dit vrolijk nieuws. Geef toe, de vrijwilliger die als altruïst in beeld komt bij vele noodsituaties.; klinkt goed toch? Spijtig genoeg schuilt heir een addertje onder het gras. Want de kern van vrijwilligen zit hem er in dat je dit: onbezoldigd doet. Enige beloning is terug te vinden binnen ons jaarthema. Daar wringt nu  net het schoentje. Om deze grootschalige acties op poten te zetten morrelt men vaak aan de vrijwilligerswetgeving.  Door verhoging van de barema’s of het toevoegen van uitzonderingen gaat vrijwilligen in sommige gevallen lijken op een verdoken flexi job. Wat uiteraard in gaat tegen ieder fundament van de ware vrijwilliger. 

Volgende gastspreker van dienst was Luk Dewulf. De combinatie van een pedagogisch diploma en een job als oa burn-outcoach beloofden een boeiende uiteenzetting. Dat werd het dan ook. Op interactieve wijze bewees dat de spreker dat elk van ons over talenten beschikt. 

Bedankingsfeestje 

Op vrijdagavond 3 maart was het verzamelen geblazen om samen de week van de vrijwilliger af te ronden. Helaas werd de editie 2023 er eentje met een spijtige primeur. Door ziekte kon Kurt niet aanwezig zijn. Bij gevolg waren er dus enkel vrijwilligers te bespeuren in Westkouter. Akkoord, dit klopt niet volledig want er waren ook nog een aantal partners van vrijwilligers meegekomen. Natuurlijk vinden wij de afwezigheid van “onze brug” Kurt heel jammer. Wel is het positief dat deze mooie avond kon plaatsvinden ondanks zijn ziekte.

In totaal mochten we 47 personen verwelkomen.  Algauw steeg een gezellig getetter op uit deze mooie groep van mensen. Binnen de stuurgroep koppelen we graag het nuttige aan het aangename. Vandaar dat we tussen het lekkere eten door op een ludieke wijze om de mening van onze vrijwilligers vroegen. Bij wijze van vlag opsteken kon men ons laten weten of men positief of negatief was over onze vraagstelling. Uit deze kleine bevraging konden wij als stuurgroep alvast afleiden de vrijwilligers zich graag nog wat meer betrokken zouden weten binnen ons DVC. Hoe we dit concreet zullen invullen is ons nog een vraagteken. Na de lekkere maaltijd werd er nog gezellig gekeuveld bij een goed glaasje. Niks dan tevreden mensen keerden na afloopt huiswaarts.

Als stuurgroep hebben wij zowel van de studiedag als van het feestje heel wat opgestoken. Met andere woorden wij kunnen onze talenten ten volle gebruiken om ook van het werkjaar 2023 een vruchtbaar jaar te maken.